Foreldrepenger, Engangsstønad - Zasiłek rodzicielski, Becikowe


Chciałbyś otrzymać zasiłek rodzicielski (foreldrepenger) lub zasiłek jednorazowy (engangsstønad) w związku z urodzeniem dziecka?
Chętnie przygotujemy i złożymy dla Ciebie wszystkie niezbędne dokumenty tak abyś w spokoju mógł spędzić ten wyjątkowy czas.


Wykaz potrzebnych dokumentów:

Wykaz dokumentów do zasiłku rodzicielskiego (tacierzyńskiego / macierzyńskiego i okresu wspólnego) jeżeli oboje rodzice mają do niego prawo:

1. Pozwolenie na prace i pobyt w Norwegii matki i ojca dziecka.
2. Dokument o nazwie A - melding oppsummering za ostatni rok podatkowy matki i ojca dziecka (biały dokument z niebieskim nagłówkiem, który zastępuje od 2015 r. zielony dokument o nazwie lønns – og trekkoppgave ) otrzymywany od każdego z pracodawców.
3. Zaświadczenie od pracodawcy / pracodawców potwierdzające dochody ojca i matki (dokument o nazwie inntektsopplysninger) lub dokumenty potwierdzające osiąganie dochodu zastępczego np. potwierdzające korzystanie z zasiłku dagpenger, czy tez innych.
4. Akt urodzenia dziecka, zaświadczenie od lekarza o przewidywanym terminie porodu lub dokumenty potwierdzające adopcję.

Wykaz dokumentów przy zasiłku tacierzyńskim, gdy tylko ojciec nabył prawo do zasiłku rodzicielskiego:

1. Pozwolenie ojca dziecka na pracę i pobyt w Norwegii.
2. Lønns og trekkeoppgave ojca dziecka za ostatni rok.
3. Zaświadczenie od pracodawcy / pracodawców potwierdzające dochody ojca dziecka (dokument o nazwie inntektsopplysninger) lub dokumenty potwierdzające osiąganie dochodu zastępczego np. potwierdzające korzystanie z zasiłku dagpenger, czy tez innych.
4. Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające, że matka dziecka wróciła do pracy i w jakim wymiarze procentowym czasu lub zaświadczenie potwierdzające podjęcie dziennej edukacji w szkole akredytowanej przez Ministerstwo, czy też przedstawienie zaświadczenia od lekarza potwierdzającego niemożność sprawowania opieki nad dzieckiem przez matkę.
5. Akt urodzenia dziecka lub dokumenty potwierdzające adopcję.
6. Kopia paszportu lub dowodu osobistego matki dziecka.
7. Zaświadczenie potwierdzające, że matka dziecka nie pobiera zasiłku macierzyńskiego.
8. Skattekort (karta podatkowa) ojca dziecka za dany rok podatkowy.

Jeżeli tylko ojciec nabył prawo do zasiłku rodzicielskiego to przysługuje mu 40 tygodni pełnej kwoty
zasiłku lub 50 tygodni z 80% pełnej kwoty zasiłku. Warunkiem przyznania zasiłku ojcu dziecka jest powrót matki dziecka do pracy w wymiarze minimum 75% pełnego etatu, podjęcie dziennej edukacji w szkole akredytowanej przez Ministerstwo lub przedstawienie zaświadczenia od lekarza potwierdzającego niemożność sprawowania opieki nad dzieckiem przez matkę.

Wykaz dokumentów przy zasiłku macierzyńskim, gdy tylko matka nabyła prawo do zasiłku rodzicielskiego:

1. Pozwolenie matki dziecka na pracę i pobyt w Norwegii.
2. Dokument o nazwie A - melding oppsummering za ostatni rok podatkowy (biały dokument z niebieskim nagłówkiem, który zastępuje od 2015 r. zielony dokument o nazwie lønns – og trekkoppgave ) otrzymywany od każdego z pracodawców.
3. Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające dochody matki dziecka (dokument o nazwie inntektsopplysninger) lub dokumenty potwierdzające osiąganie dochodu zastępczego np. potwierdzające korzystanie z zasiłku dagpenger, czy tez innych.
4. Akt urodzenia dziecka, zaświadczenie od lekarza o przewidywanym terminie porodu lub dokumenty potwierdzające adopcję.
5. Kopia paszportu lub dowodu osobistego ojca dziecka.

Jeżeli tylko matka nabyła prawo do zasiłku rodzicielskiego to przysługuje jej prawo do całego zasiłku, czyli zasiłku macierzyńskiego (mødrekvote), okresu wspólnego (fellesperiode) oraz zasiłku tacierzyńskiego (fedrekvote) ponieważ okres ten na wniosek matki zostanie jej w tej sytuacji przekazany.

Wykaz dokumentów przy zasiłku jednorazowym (engangsstønad):

1. Pozwolenie matki dziecka na pracę i pobyt w Norwegii.
2. Dokument potwierdzający, że matka jest członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych.
3. Akt urodzenia dziecka, zaświadczenie od lekarza o przewidywanym terminie porodu lub dokumenty potwierdzające adopcję.

Zasiłek jednorazowy (engangsstønad) przysługuje w sytuacji, gdy nie nabyło się prawa do zasiłku rodzicielskiego. Zasiłek ten przysługuje głownie matce (w wyjątkowych sytuacjach samotnemu ojcu).


Ważne:

Należy dostarczyć tylko ksera / scany dokumentów.

Akty, zaświadczenia powinny być przetłumaczone na język angielski lub norweski.


*Pobierz wykaz potrzebnych dokumentów w PDF*